Yritysmuodot – vertaa ja valitse toiminnallesi sopivin

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä ratkottavista asioista ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Usein hämmennystä aiheuttaa yritysmuotojen laaja kirjo sekä mitä eroa muodoilla on. Yritysmuodon valintaan kannattaa kuitenkin perehtyä huolellisesti, sillä se vaikuttaa mm. perustamiskuluihin, kirjanpidon järjestämiseen, verotukseen, yrityksen kasvumahdollisuuksiin, kuin myös siihen kuinka paljon aikaa yrittäjä joutuu käyttämään hallinnollisiin töihin. Yritysmuotoa voi myös myöhemmin muuttaa paremmin sopivaksi, mutta se on kuitenkin aina hieman työläämpää.

Tutustu tunnetuimpiin yritysmuotoihin ja lue, kenelle ne soveltuvat parhaiten sekä kuinka yritysmuodot eroavat toisistaan, ennen kuin teet päätöstä.

Mitä yritysmuotoja Suomessa on?

Suomessa on useita eri yritysmuotoja, joista aloittava yrittäjä voi valita itselleen sopivimman. Yritysmuotoja ovat toiminimi, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Näiden lisäksi viime vuosien aikana on tullut uusi ”yrittämisen” muoto, jota kutsutaan kevytyrittäjyydeksi.

Vuoden 2020 alussa ylivoimaisesti eniten (616 551) kaupparekisteriin oli rekisteröity joko osakeyhtiöitä tai yksityisiä elinkeinoharjoittajia. Näiden yritysmuotojen rekisteröinti on helppoa verkossa, ja varsinkin yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi on hallinnollisesti hyvin kevyt ratkaisu. Muita yritysmuotoja oli selvästi vähemmän ja niitä oltiin rekisteröity seuraavasti: kommandiittiyhtiö 25788, avoin yhtiö 9056 ja osuuskunta 3685 kpl.

Kevytyrittäjyys on keino toimia yrittäjämäisesti

Kevytyrittäjyys on uusi yrittämisen muoto, jossa käytännössä yritystä ei perusteta ollenkaan. Kevytyrittäjä toimii omalla nimellään ja laskuttaa tekemästään työstä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu lähettää asiakkaalle laskun ja saa tästä suorituksen, jonka jälkeen yrittäjä voi nostaa sen itselleen palkkana. Laskutuspalvelu huolehtii myös kevytyrittäjän kirjanpidosta, verotuksesta sekä muista vastaavista kuluista. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan ole lain silmissä virallinen yritysmuoto, sillä kevytyrittäjille ei muodosteta Y-tunnusta.

Kevytyrittäjäksi ryhtyminen on helppoa, sillä se ei käytännössä vaadi erityistoimenpiteitä, myös Kaupparekisteriin liittyminen on vapaaehtoista. Tämä onkin kätevä tapa testata omaa liikeideaa ja myöhemmin kun asiakaskuntaa on kertynyt tarpeeksi paljon, voi perustaa yrityksen. Lisätietoja kevytyrittäjyydestä voit lukea täältä.

Mitä maksaa? Kevytyrittäjäksi ryhtyminen ei maksa etukäteen mitään. Laskutuspalvelut perivät palvelumaksunsa vasta toteutuneista laskutuksista.

Kenelle? Kevytyrittäjyys sopii parhaiten pienimuotoiseen toimintaan, kuten oman osaamisen ja työajan myyntiin. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan ole verotuksellisesti paras mahdollinen vaihtoehto, jos liiketoimintasi on suurta tai jos puntaroit yritystoiminnan laajentumista. Lisäksi kevytyrittäjyys ei sovellu luvanvaraisiin ammatteihin.

Toiminimellä pääsee helpoiten alkuun yrittäjänä

Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi on järkevä vaihtoehto silloin, kun yrittäjä aikoo toimia yrittäjänä yksin eikä hänellä ole suunnitelmissa palkata muuta henkilökuntaa. Toiminimi on myös silloin sopiva vaihtoehto, kun yritystoiminnalle ei ole suunnitteilla kovaa kasvua sekä yritystoiminta perustuu joko kokonaan tai pääosin oman osaamisen myymiseen. Tyypillisiä toiminimiyrittäjiä ovat esimerkiksi parturi-kampaajat, kosmetologit, taksikuskit sekä siivousalan yrittäjät.

Toiminimellä on jonkin verran hallinnollisia velvoitteita, kuten kirjanpito sekä alv- sekä veroilmoitukset, mutta näihin kuluva aika jää huomattavan paljon pienemmäksi esimerkiksi osakeyhtiöön verrattuna. Ja onneksi näiden hoitamiseen löytyy monenlaisia työkaluja, joista yksi on UKKO Pron kirjanpitopalvelu. Lisäksi toiminimen taloushallinnon asiat ovat suhteellisen helppoja ymmärtää, vaikka sinulla ei olisi aiempaa tietämystä. Voit myös ottaa avuksesi laatimamme selkokielisen pikaoppaan toiminimen kirjanpidosta.

Toiminimiyrittäjä on vastuussa myös yrityksen toiminnasta sataprosenttisesti itse, esimerkiksi yrityksen veloista hänen henkilökohtaisella omaisuudellaan. Nämä riskit ovat isommat verrattuna osakeyhtiön perustajaan. Kääntöpuolena toiminimiyrittäjä pääsee nauttimaan yrityksen tekemästä voitosta yksin.

Toiminimen perustaminen on virallisista yritysmuodoista se helpoin, sillä se ei edellytä alkupääomaa eikä perustamisasiakirjaa. Perustamisen voi hoitaa kätevästi verkossa tai halutessaan paperitse. Toiminimen lopettaminen on myös melko vaivatonta.

Mitä maksaa? Sähköinen ilmoitus maksaa 60 euroa, paperilomake 110 euroa. UKKO Prolla toiminimen perustaminen on kuitenkin ilmaista.

Kenelle? Toiminimi sopii kaikille aloittaville yrittäjille, jotka haluavat pääosin työllistää vain itsensä sekä pitää yritystoiminnan suhteellisen pienimuotoisena. Mikäli yrittäjällä on laajentuminen mielessä, voi osakeyhtiö olla oikea ratkaisu.

Osakeyhtiö soveltuu kasvuhakuiseen yritystoimintaan

Osakeyhtiö on yksi tunnetuimmista yritysmuodoista toiminimen jälkeen. Se sopii erityisen hyvin silloin, kun tarkoituksena on laajentua tulevaisuudessa tai yritykseen on tulossa useampia omistajia, jotka työllistyvät yritykseen. Toisinaan myös rahoittajat voivat vaatia laajempaan yritystoimintaan yritysmuodoksi osakeyhtiötä.

Osakeyhtiön etuna on, että yrityksen omistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja toiminnasta. Osakeyhtiö on myös usein neuvottelutilanteissa uskottavampi kuin muut yritysmuodot. Tästä johtuen myös rahoituksen saaminen on hieman helpompaa kuin muilla yritysmuodoilla.

Osakeyhtiön perustaminen vaatii kuitenkin toiminimeen verrattuna kirjallisen perustamisasiakirjan sekä kaupparekisteriin liittymisen. Osakeyhtiön hallinnoiminen voi myös olla monimutkaisempaa, sillä esimerkiksi kirjanpito täytyy pitää kahdenkertaisena. Myöskään osakeyhtiön lopettaminen ei suju niin helposti kuin toiminimen lopettaminen.

Mitä maksaa? Sähköinen perustamisilmoitus maksaa 275 euroa ja paperitse tehtynä 380 euroa. Osakeyhtiön alkupääomaa ei kuitenkaan enää tarvita, sillä tämä poistettiin laista 1.7.2019.

Kenelle?
Osakeyhtiö soveltuu moneen eri liiketoimintaan, ja erityisesti laajentumishaluisille yrityksille. Esimerkiksi sellaisille yrittäjille, joiden liikevaihto on toiminimen verotuksen kannalta liian suurta.

Avoin yhtiö edellyttää luottamusta yhtiömiesten kesken

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö, jossa pitää olla vähintään kaksi yhtiömiestä ja sen perustettaessa on laadittava yhtiösopimus. Yhtiömiehet vastaavat yrityksen toiminnasta henkilökohtaisella omaisuudellaan ja päättävät asioista yhdessä. Toisin sanoen avoin yhtiö on hieman kuin toiminimi, mutta se koostuu useammasta omistajasta.

Avoin yhtiö edellyttää, että yhtiömiesten välillä on vahva luottamus, sillä kuka tahansa yhtiömiehistä voi tehdä päätöksiä yrityksen puolesta. Avoimessa yhtiössä riskit ovat yleensä hieman suurempia, jonka vuoksi sitä ei kannata perustaa kenen tahansa kanssa. Positiivisena asiana kuitenkin päätöksenteko on nopeaa ja helppoa. Lisäksi yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa tai nostaa palkka yksityisottoina.

Mitä maksaa? Avoimen yhtiön perustaminen ei vaadi alkupääomaa. Perustamiskulut ovat ainoastaan 240 euroa, mutta perustaminen on mahdollista toistaiseksi vain paperitse.

Kenelle? Avoin yhtiö soveltuu yrittäjälle, joka haluaa jakaa vastuut yhtiökumppanien kanssa. Tämä edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta yhtiömiesten kesken. Avoin yhtiö saattaakin olla sopiva vaihtoehto esimerkiksi puolison tai perheenjäsenen kanssa.

Kommandiittiyhtiössä sijoittaja mukana

Kommandiittiyhtiö on melko samankaltainen kuin avoin yhtiö, ainoastaan yhtiömiehet eroavat toisistaan. Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehiä ovat vastuunalaiset ja äänettömät yhtiömiehet, joita molempia tulee olla vähintään kaksi henkilöä. Vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksen toiminnasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan, kun taas äänetön yhtiömies sijoittamallaan panoksella.

Kommandiittiyhtiö on hyvä valinta silloin, kun liiketoiminta on pientä ja yrittäjä työskentelee yksin, mutta haluaa sijoittajan mukaan. Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat myös maksaa itselleen palkkaa sekä yhtiömiehillä on oikeus luontoisetuihin, kuten puhelin- ja lounasetuun.

Kommandiittiyhtiöön sisältyy samankaltaisia riskejä kuin avoimeenkin yhtiöön. Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on oikeus tehdä yhtiötä koskevia päätöksiä muita yhtiömiehiä kuulematta. Tämä edellyttää erittäin vahvaa luottamusta yhtiömiesten kesken. Sen sijaan äänettömillä yhtiömiehillä ei ole päätäntävaltaa, ellei siitä olla toisin sovittu yhtiösopimuksessa.

Mitä maksaa? Kommandiittiyhtiö ei myöskään vaadi alkupääomaa, ja sen perustamiskulut ovat myös 240 euroa. Perustaminen on toistaiseksi mahdollista vain paperitse.

Kenelle? Kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto yrittäjälle, joka haluaa sijoittajan mukaan.

Osuuskunta keskittyy tuottamaan palveluita jäsenilleen

Osuuskunta ei ole kovin yleinen yritysmuoto Suomessa, sillä sen tarkoituksena on tuottaa jäsenille erilaisia palveluita, joita he voisivat edullisesti hyödyntää. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Hyvä esimerkki osuuskunnasta on S-ryhmä, jonka asiakasomistajat ovat yhtiön omistajia.

Osuuskunta sopii parhaiten yhteisyrittäjyyteen. Haasteena voi kuitenkin olla, että osuuskuntaa ei koeta yhtä uskottavaksi kuin vaikkapa osakeyhtiötä. Lisäksi päätöksien tekeminen voi olla vaikeampaa ja hitaampaa, kun mukana on useampia jäseniä.

Mitä maksaa? Osuuskunnan perustaminen maksaa 380 euroa, mutta sen perustamiseen ei vaadita alkupääomaa. Osuuskunnan perustaminen on toistaiseksi mahdollista vain paperitse.

Kenelle? Osuuskunta soveltuu parhaiten yritykselle, joka keskittyy tuottamaan palveluita jäsenilleen. Sen perustamiseen riittää yksikin henkilö, joten se voi soveltua myös pienyritykselle.

Yritysmuodon vaihtaminen myös mahdollista

Yritysmuodon valinta on tärkeä tehtävä ennen yrityksen perustamista, mutta valinta ei kuitenkaan koskaan ole kiveen hakattu. Yritysmuotoa voi tarvittaessa muuttaa jälkikäteen, mutta joissain tapauksissa se voi olla hieman työläämpää. Useimmiten yritysmuodon vaihto tapahtuu toiminimestä osakeyhtiöksi. 

Muista myös, että sinun ei tarvitse yksin pohtia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Maksutonta yritysneuvontaa on tarjolla mm. uusyrityskeskuksista sekä kuntien palvelupisteiltä. Myös me UKKO Prolla neuvomme sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä!

Toiminimen kirjanpito

Suomen helpoin tapa yrittää

 

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

UKKO Pro on toiminimen kirjanpitoon erikoistunut yritys

Blogissa käsittelemme yrittäjyyteen, taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä asioita. Blogin tekstit on kirjoitettu mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, minkä vuoksi emme ota kantaa jokaiseen yksittäistapaukseen. Jos sinulla on kysyttävää, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

asiakaspalvelu@ukkopro.fi

puh: 09 427 20861 (klo 9-16)

Lisää blogikirjoituksia

Katso kaikki kirjoitukset