Yrittäjän työttömyysturva – mitä siitä on hyvä tietää?

työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on tärkeä aihe, jonka vuoksi olisikin hyvä olla perillä siitä jo ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjän työttömyysturva poikkeaa hieman palkansaajan työttömyysturvasta, sillä yrittäjä on itse vastuussa työttömyysturvansa suuruudesta. Tässä artikkelissa tuomme esille ydinkohdat yrittäjän työttömyysturvasta sekä työttömyyskorvauksista.

Mitä ehtoja yrittäjän työttömyysturvan saamiseen on?

Yrittäjän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämän jälkeen TE-toimisto arvioi, onko yrittäjä työttömyysturvalaissa määritelty yrittäjä ja onko hänellä mahdollisuus työttömyyskorvaukseen.

Mikäli TE-toimisto katsoo, että täytät työttömyysturvalaissa määritellyt kriteerit, seuraavaksi arvioidaan, onko yrittäjyytesi pää- vai sivutoimista. Tämä tapahtuu käyttämiesi työtuntien perusteella, eikä suinkaan työstä saadun tuoton pohjalta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli et pysty ottamaan vastaan kokoaikaista työtä, olet päätoiminen yrittäjä.

Kun TE-toimisto on tulkinnut yrittäjän työttömäksi, voi hän saada työttömyyskorvausta, mikäli työssäoloehtosi täyttyvät. Yrittäjän työttömyysturvan ehtona on, että yritystoiminta on jatkunut edeltävän 4 vuoden aikana vähintään 15 kuukautta. Lisäksi työskentelyn on täytynyt olla sellaista, että yrittäjän YEL-työtulon arvo on ollut vähintään 12 861 euroa (2019 alkaen).

Työttömyyskorvaus voi olla Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa. Ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksenä on, että yrittäjä kuuluu työttömyyskassaan.

Milloin yrittäjä tulkitaan työttömäksi?

Päätoiminen yrittäjä tulkitaan työttömäksi, kun yritystoiminta on loppunut tai oma työllistyminen yrityksessä on päättynyt. Tällöin myös työttömyysturvaa voidaan hakea.

Esimerkiksi toiminimen katsotaan lopettaneen yritystoimintansa, kun hän on luopunut:

 • eläkevakuutuksesta (YEL- tai MYEL-vakuutuksesta)
 • sekä jättänyt verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamisesta ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä sekä yrityksen poistamiseksi tai keskeyttämiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Kuinka suuri yrittäjän työttömyysturva on?

Yrittäjänä sinun työttömyyskorvauksesi voi olla Kelan maksamaa peruspäivärahaa, jonka määrä on 32,40 euroa päivässä. Kelan päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa. Mikäli sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia, saat lisäksi pienen lapsikorotuksen.  Vaihtoehtoisesti voit myös saada sivutoimisena yrittäjänä alennettua Kelan päivärahaa. Tähän määrään vaikuttaa kuitenkin sivutienestiesi määrä.

Mikäli yrittäjä kuuluu yrittäjien työttömyyskassaan, on hänellä myös oikeus saada ansiosidonnaista eli korkeampaa päivärahaa. Suomessa yrittäjien työttömyyskassoja ovat esimerkiksi SYT ja AYT. Työttömyyskassaan on mahdollista liittyä, jos YEL-työtulon määrä on vähintään 12 861 euroa vuodessa ja olet Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä.

Päätoiminen yrittäjyys sivutoimiseksi

Mikäli kävisi niin, että yritystoiminta ei työllistäisi enää päätoimisena, on yrittäjällä mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa sivutoimisesti. Päätoiminen yrittäjyys voidaan katsoa muuttuneen sivutoimineeksi seuraavista syistä:

 • yrittäjä on opiskellut päätoimisesti ja opinnot ovat edenneet normaalisti ja kestäneet vähintään 6 kuukautta
 • yrittäjä on ollut samanaikaisesti kokoaikaisessa työssä vähintään 6 kuukautta
 • tai yrittäjä on täyttänyt palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon yritystoimintansa aikana

Jos yritystoiminta muuttuu sivutoimiseksi, edellytetään ettei toiminnassa tapahdu muutoksia. Esimerkiksi jos yrittäjän toiminta laajenisi työttömyyden aikana, TE-toimisto arvioisi uudelleen, voidaanko toimintaa pitää enää sivutoimisena.

Yrittäjän puolison työttömyysturva

Yrittäjän puolison työttömyysturvaan tehtiin parannuksia 1.7.2019 alkaen. Uudistuksen myötä yrittäjän puoliso, joka työskentelee yrittäjän omistamassa yrityksessä, mutta ei henkilökohtaisesti omista ollenkaan osuutta yrityksestä, katsotaan uudistuksen myötä työttömyysturvassa palkansaajaksi.

Yrittäjän puolison tulisi liittyä palkansaajien työttömyyskassaan, jotta hänen työskentelynsä puolisonsa yrityksessä kerryttäisi palkansaajan työssäoloehtoa. Tämä uudistus ei koske niitä, jotka omistavat edes 1 %:n puolisonsa yrityksestä. Heidät luokitellaan edelleenkin työttömyysturvassa yrittäjiksi.

Työssäoloehto on näiden puolisoiden kohdalla 52 kalenteriviikkoa. Työaikaan ja palkkaan sovelletaan yleisiä säännöksiä, jolloin yleisenä sääntönä pidetään, että työaika tulisi olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen.

Tämä on tärkeä uudistus monille yrittäjille, sillä aiemmin yrittäjän puoliso, joka työskenteli yrityksessä, katsottiin tiettyjen ehtojen täyttyessä työttömyysturvalaissa yrittäjäksi. Tämä sulki yrittäjän puolison normaalin työttömyysturvan ulkopuolelle, vaikka puolisolla ei olisi lainkaan omistusta yrityksessä. Nykyinen uudistus kannustaa palkkaamaan lisää perheenjäseniä yritykseen ja siten työllistää ja kerryttää sosiaalivakuutusmaksuja ja verotuloja.                                                       

Yhteenveto yrittäjän työttömyysturvasta

Kun jäät työttömäksi, ole yhteydessä ensiksi lähimpään TE-toimistoosi, jossa arvioidaan, oletko työttömyysturvalaissa määritelty yrittäjä. Mikä sinut katsotaan yrittäjäksi, tämän jälkeen selvitetään vielä, onko yritystoimintasi loppunut vai oma työllistymisesi päättynyt yrityksessä. Jos nämä ehdot täyttyvät, voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja hakea työttömyyskorvausta, mikäli työssäoloehtosi myös täyttyy. Työttömyyskorvaus voi olla joko Kelan maksamaa päivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa.

 

  Toiminimen kirjanpito

  Suomen helpoin tapa yrittää

   

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

  UKKO Pro on toiminimen kirjanpitoon erikoistunut yritys

  Blogissa käsittelemme yrittäjyyteen, taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä asioita. Blogin tekstit on kirjoitettu mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, minkä vuoksi emme ota kantaa jokaiseen yksittäistapaukseen. Jos sinulla on kysyttävää, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

  asiakaspalvelu@ukkopro.fi

  puh: 09 427 20861 (klo 9-16)

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset