Toiminimen liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Yrityksen perustaminen Suomessa toiminimellä on yksinkertaista, mutta menestyksen takaamiseksi tulisi jokaisen yrittäjän laatia liiketoimintasuunnitelma. Huolella suunniteltu liiketoimintasuunnitelma auttaa jäsentämään yritystoimintaan liittyviä vastuutehtäviä, ja se toimii myös eräänlaisena käsikirjana yrittäjälle eteenpäin mentäessä.

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on:

 1. myynnin ja markkinoinnin suunnittelu
 2. tuotteiden hinnoittelun hahmottelu
 3. tuotannon resurssien arviointi
 4. henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelman tekeminen
 5. patenttien ja riskianalyysien pohtiminen.

Vaikka liiketoimintasuunnitelma laaditaankin yrittäjälle, on sen laatimiseen hyvä käyttää aikaa ja huolellista harkintaa, sillä esimerkiksi yrityslainaa hakiessa tulee yrittäjän liittää lainahakemukseen liiketoimintasuunnitelma.

Miten liiketoimintasuunnitelma tehdään

Itse liikesuunnitelman laatiminen on suhteellisen yksinkertaista. Helpointa on tehdä se netissä, ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen onkin olemassa maksuton palvelu, joka löytyy osoitteesta onnistuyrittajana.fi.

Myös yrittäjät.fi-sivustolla on hyvä ja selkeä osio liiketoimintasuunnitelman laatimisesta.

Ensimmäiseksi yrittäjän tulee pohtia kohdeasiakasryhmää: mistä asiakkaat tulevat, ketä he ovat ja miten heihin voi luoda kontaktin.

Seuraavana kannattaa miettiä taloudellisia kysymyksiä, eli mistä rahoitus yrittämiseen ja yritykselle tulee, ja mitä kaikkia keinoja voidaan hyödyntää myynnin aikaansaamiseksi.

Kolmas tärkeä kohta on kysyntä, eli onko tuotteelle tai palvelulle tilausta, kuinka paljon, ja millainen on potentiaalinen kilpailutilanne kyseisen tuotteen tai palvelun kohdalla. Nämä kysymykset muodostavat hyvän ja tukevan kolmion, josta voi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksesi toimintaa.

Asiakasryhmän kartoittaminen

Yrittäjän on tärkeää tuntea kohderyhmä eli asiakaskunta. Kenelle tuotteet tai palvelut ovat suunnattu? On hyvä testata ideoita potentiaalisten asiakkaiden ja ystävien kesken ennen varsinaista tuotteen tai palvelun lanseeraamista markkinoille. Sosiaalisessa mediassa on suhteellisen helppo saada kontaktia oikeaan kohdeyleisöön, joten yrittäjän kannattaa hyödyntää kaikkia käytössä olevia kanavia.

Asiakaskyselyä varten on hyvä laatia tuotteesta tai palvelusta lyhyt kuvaus, jonka pohjalta voi tehdä mahdollisille asiakkaille kyselyn ja kartoittaa näin tuotteen tai palvelun kysyntää ja tarvetta. Potentiaalisten asiakkaiden kontaktoimisessa kannattaa olla kursailematon ja käyttää rohkeutta, asiakaskontaktin ottaminen sitä paitsi kuuluu menestyvän myyntityön ja sitä myöten myös yrittäjän rooliin. Kysymyksiä, joita pohtia, voivat olla esimerkiksi onko tuote tai palvelu tarpeellinen, mikä olisi tuotteelle sopiva hinta ja kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan, sekä onko tuote laadultaan sopiva ja idea hyvin loppuun asti ajateltu.

Mitä suuremmat tavoitteet, sitä tarkempi suunnitelma

Yritystoiminta toiminimellä on helppo aloittaa vähemmälläkin suunnittelulla, mutta tarkat ja huolelliset suunnitelmat auttavat aina pidemmälle. Etenkin kun tavoitteet ovat korkealla, tai pyritään laaja-alaiseen yritystoimintaan, olisi hyvä ottaa huomioon kaikki riskitekijät mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Aika on rahaa, eli ajan kanssa toteutettu huolellinen suunnittelu voi aluksi tuntua ajan haaskaukselta, mutta mitä todennäköisemmin maksaa itsensä takaisin moninkertaisina voittoina yritystoiminnan käynnistyessä ja kehittyessä. Huolellisesti laadittu suunnitelma auttaa minimoimaan riskejä, jotka myös vähentävät mahdollisia tappioita, sekä maksimoimaan voittoja silloin kun yrittäjä on tehnyt huolellisen kartoituksen asiakasryhmänsä tarpeista ja tuotteidensa kannattavuudesta.

  Toiminimen kirjanpito

  Suomen helpoin tapa yrittää

   

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset