Sivutoiminen yrittäjyys – tienaa harrastuksellasi!

sivutoiminen yrittäjyys

Päivitetty 1.10.2020.

Sivutoiminen yrittäjyys

Oletko aina halunnut tietää, mitä sivutoimisella yrittäjällä ja sivutoimisella yrittäjyydellä tarkoitetaan? Haaveiletko kenties sivutoimisesta yrittäjyydestä? Jos vastasit edellä esitettyihin kysymyksiin ”Kyllä”, olet tullut juuri oikean artikkelin pariin, sillä tämä artikkeli kertoo sinulle kattavasti, mistä sivutoimisessa yrittäjyydessä on kyse. Se voi myös auttaa sinua päättämään, onko sivutoiminen yrittäjyys oikea valinta juuri sinulle. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa siis tutustua tähän kattavaan tiivistelmään sivutoimisesta yrittäjyydestä ja sivutoimisena yrittäjänä toimimisesta erilaisissa elämäntilanteissa.

Sivutoiminen yrittäjyys – mitä se tarkoittaa?

Sivutoiminen yrittäjä viittaa yrittäjään, joka toimii yrittäjänä, mutta ansaitsee tästä huolimatta pääasiallisen toimeentulonsa muulla tavoin. Monet sivutoimiset yrittäjät käyvät siis yritystoiminnan ohella palkkatöissä. Sivutoiminen yrittäjyys voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kuppikakkujen myymistä omalla toiminimellä. Sivutoimisena yritysideana kuppikakkubisnes voi olla monin tavoin palkitsevaa, vaikka siitä ei alkuun rikastuisi.

Monesti sivutoiminen yrittäjyys on tietynlainen välietappi päätoimiseen yrittäjyyteen. Palkkatyö lopetetaan yleensä siinä vaiheessa, kun liikeidea on ottanut tuulta alleen. Mikäli taas sivutoimisessa yrittäjyydessä huomataan, että liiketoiminta ei ole kannattavaa, voi sen haudata maan alle. Toisaalta jotkut nauttivat sivutoimisesta yrittäjyydestä juuri sen osa-aikaisuuden tai kausiluonteisuuden vuoksi.

Millaisiin elämäntilanteisiin sivutoiminen yrittäjyys sopii?

Sivutoimisena yrittäjänä voi toimia melkein kuka tahansa. Riittää, että sinulla on riittävän hyvä yritysidea ja riittävästi paloa tämän idean kokeilemiseen käytännössä. Sivutoiminen yrittäjyys palkkatyön ohella saattaa olla raskasta, mutta jos kyseessä on harrastuksenomainen toiminta, kuten edellä mainittu kuppikakkujen myyminen, voi sivutoiminen yrittäjyys olla tällaista harrastuksenomaista toimintaa, jonka kautta saadaan samalla pientä lisätuloa.

Sivutoiminen yrittäjyys voi sopia myös vaikkapa äideille, jotka haluavat hoitaa lapsia mahdollisimman pitkään kotona. Tällöin aika tai innostus ei välttämättä riitä varsinaisen yrityksen perustamiseen, mutta sivutoimisena yrittäjänä on mahdollista ansaita pientä kaivattua lisätuloa esimerkiksi ompelemalla lastenvaatteita. Sivutoiminen yrittäjyys sopiikin erityisen hyvin sellaisille henkilöille, jotka haluavat ansaita lisätuloja omaa osaamistaan hyödyntämällä. Sivutoiminen yrittäjyys voi olla hyvä valinta myös sellaisessa tilanteessa, jos haluat jonkinlaista vaihtelua omaan palkkatyöhösi, muttet ole valmis heittäytymään suoraan täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Sivutoiminen yrittäjyys on hyvä tapa kokeilla liikeideaa riskittömästi. Ellet täysin luota oman liikeideasi kantamiseen, mutta haaveilet yrittäjyydestä, on hyvä idea kokeilla ensin sivutoimista yrittäjyyttä palkkatyön ohella. Jos liikeidea lähtee lentoon, voi olla, että voit myöhemmin siirtyä kokopäiväiseksi yrittäjäksi, ja jättää palkkatyösi. Jos kuitenkin käy niin, että huomaat liikeideasi toimimattomaksi, et ole vielä ehtinyt tehdä peruuttamattomia päätöksiä palkkatyösi suhteen. Näin riski kokeilla liikeidean toteuttamista on tavallista pienempi.

Jos omaat erityistaitoja tai sinulla on erityisen rakas harrastus, jonka kautta haluaisit ansaita pieniä lisätuloja, on sivutoiminen yrittäjyys hyvä valinta. Myös opiskelijan kohdalla sivutoiminen yrittäjyys voi tarjota tilaisuuden hankkia työkokemusta opintojen ohella. Myöhemmin näin hankittu työkokemus saattaa osoittautua erittäin arvokkaaksi kilpaillessasi muiden vastavalmistuneiden kanssa työpaikoista. Lisätulotkaan eivät toki ole opiskelijan budjetille pahitteeksi. Myös moni eläkeläinen saattaa hyötyä sivutoimisesta yrittäjyydestä kaivatessaan mielekästä ja hyödyllistä tekemistä eläkepäivien ratoksi. Samalla eläkeläinen voi ansaita pientä lisätuloa, joka tulee monelle eläkeläiselle todelliseen tarpeeseen.

Sivutoimisen yrityksen perustaminen

Sivutoimiset yrittäjät toimivat yleensä yksityisinä elinkeinonharjoittajina, mikä onkin yleensä paras yritysmuoto sivutoimiselle yrittäjälle. Jotta sivutoimisen yrityksen perustaminen olisi mahdollisimman helppoa ja sisältäisi mahdollisimman vähän byrokratian koukeroita, löytyy netistä palveluita, joiden avulla sivutoimisen yrityksen perustaminen, kirjanpito ja laskutus onnistuu helposti ja edullisesti.

UKKO Pro on yksi suosituimmista alan palveluista ja tähän palveluun kannattaakin tutustua, jos sinusta tuntuu, että sivutoiminen yrittäjyys voisi olla sinun juttusi ja haluat päästä sivutoimisen yrityksen perustamisessa ja muissa paperitöissä mahdollisimman vähällä vaivalla. Toiminimen perustaminen onnistuu palvelun kautta minuutissa ja kaiken lisäksi tämän voi tehdä maksutta. Sinun ei siis tarvitse täyttää Y3-lomaketta lainkaan, vaan toiminimen perustaminen ja oman Y-tunnuksen hankkiminen onnistuu suoraan UKKO Pron kautta.

Sivutoiminen yrittäjyys ja YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjälle, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Nämä ehdot määräytyvät YEL-työtulon kautta ja koskevat niin sivutoimista kuin päätoimistakin yrittäjää. YEL-vakuutus kartuttaa yrittäjälle eläkettä ja määrittää muun muassa yrittäjän sairaspäivärahaa.

Sivutoiminen yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus, kun vuositulot ylittävät YEL-työtulon vähimmäisrajan eli 7 958,99 euron (2020 alaraja).

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta voit lukea aiemmasta artikkelistamme.

Sivutoimisen yrittäjän verotus

Toiminimellä toimivan sivutoimisen yrittäjän liiketoiminnan tulojen verotus tapahtuu yhdessä hänen muiden tulojensa kanssa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan tulot verotetaan yhdessä palkkatyöstä saadun palkan kera. Sivutoimisen yrittäjän liiketoiminnan tuloista saattaakin mennä yllättävän suuri osuus veroihin, etenkin, jos palkkatyöstä saatava palkka on hyvä. Verotukseen liittyviä asioita kannattaakin punnita tarkkaan siinä vaiheessa, kun sivutoimisen yrittäjyyden aloittaminen on ajankohtaista.

Olemme kirjoittaneet toiminimen verotuksesta laajemmin täällä.

Sivutoiminen yrittäjyys ja alv-velvollisuus

Kaikki sivutoimiset yrittäjät eivät ole alv-velvollisia. Jos liikevaihtosi kuitenkin ylittää 10 000 euroa 12 kuukauden ajanjaksolla, tulee sivutoimisen yrittäjän ilmoittautua alv-velvolliseksi. Poikkeuksena ovat eräät toimialat, jotka eivät kuulu alv-velvollisuuden piiriin.

Alv-velvollisuuden ulkopuolelle jäävät muun muassa:

  • Terveyden- ja sairaanhoitoala
  • Sosiaalihuolto
  • Yleissivistävän ammatillisen koulutuksen palvelut
  • Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • Arpajais- ja rahapelipalvelut

Kilpailukielto – vaikuttaako se sivutoimiseen yrittämiseen?

Palkkatyössä olevan on sallittua toimia sivutoimisena yrittäjänä, kunhan sivutoiminen yritystoiminta ei ole kilpailuasemassa palkkatyön kanssa ja kunhan se ei haittaa päätyön suorittamista. Joissakin työsopimuksissa on ehto, jonka nojalla työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle sivutoimistaan. Virkasuhteessa olevien on aina ilmoitettava sivutoimisesta yrittäjyydestä työnantajalleen. Sivutoiminen yrittäjyys ja palkkatyö eivät siis saa aiheuttaa keskenään minkäänlaisia eturistiriitoja.

Sivutoiminen yrittäjyys työttömänä ja työttömyysturva

Sivutoiminen yrittäjyys on mahdollista myös työttömänä, jolloin yrittäjä saa ensimmäiset 4 kuukautta kokeilla yrittäjyyttä ilman TE-toimiston arviota siitä, onko toiminta päätoimista- vai sivutoimista.  Työtön sivu- tai päätoiminen yrittäjä on siis ensimmäisen 4 kuukauden ajan oikeutettu päivärahaan. Mikäli yrittäjä tienaa näiden kuukausien aikana, nämä tulot vaikuttavat päivärahan suuruuteen.

Työttömälle työnhakijalle sivutoiminen yrittäjyys voi tarjota arvokasta ja hyödyllistä työkokemusta ja mielekästä tekemistä työttömän arkeen. Se voi nostaa hänen itsetuntoaan ja uskoaan omiin kykyihinsä. Tästä syystä sivutoiminen yrittäjyys voi olla hyvä vaihtoehto jäädessäsi työttömäksi, vaikkei sivutoiminen yrittäjyys tuottaisikaan kovin paljon lisätuloja.

Täältä voit lukea lisätietoja sivutoimisesta yrittäjyydestä työttömyyden aikana.

Sivutoiminen yrittäjyys ja starttiraha

Starttiraha on tarkoitettu turvaamaan aloittelevan yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan alussa. Tästä syystä sivutoiminen yrittäjä ei saa starttirahaa. Koska nimensä mukaisesti sivutoiminen yrittäjyys on sivutoimista, ei sen nimensä mukaisesti ole alun alkaenkaan tarkoitus elättää sivutoimista yrittäjää, vaan toimeentulo pyritään varmistamaan jotenkin muuten, kuten palkkatyöllä. Tästä syystä starttiraha ei sovellu sivutoimiselle yrittäjälle, vaan se on tarkoitettu nimenomaan aloitteleville päätoimisille yrittäjille.

Mikäli kuitenkin sivutoiminen yrittäjä aikoo siirtyä palkkatyöstä kokonaan päätoimiseksi yrittäjäksi, voi hän tällöin hakea starttirahaa.

Eri rahoitusvaihtoehdoista voit lukea täältä.

Voiko sivutoiminen yrittäjä saada opintotukea?

Sivutoiminen yrittäjyys on monen opiskelijan kohdalla hyvä valinta, sillä se auttaa opiskelijaa kartuttamaan arvokasta työkokemusta jo opintojen aikana. Samalla se auttaa häntä helpottamaan opiskelijan usein kovin tiukkaa budjettia lisätulojen muodossa ja mahdollisesti myös solmimaan tuiki tärkeitä suhteita ja verkostoja jo ennen valmistumista. Näistä suhteista ja verkostoista voi olla korvaamatonta hyötyä valmistumisen jälkeen, kun vastavalmistuneen on aika siirtyä kokopäiväiseen palkkatyöhön tai aloittaa kokopäiväinen yritystoiminta. Moni ahkera opiskelija käyttääkin opiskeluaikansa oman yritysideansa testaamiseen ja tärkeiden suhteiden luomiseen. Sivutoiminen yrittäjyys tarjoaa tähän oivalliset puitteet ja mahdollisuudet.

Opintojaan suorittava sivutoiminen yrittäjä voi saada myös opintotukea. Opintotuen saajan tulee kuitenkin huomioida opintotukirajat, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Opiskelijan kannattaakin olla tarkkana laskiessaan sivutoimisen yrittäjyyden kannattavuutta omassa elämäntilanteessaan. Pahimmissa tapauksissa opintotukea voi jopa joutua maksamaan takaisin, jos tukirajat ylittyvät. Tällainen ikävä yllätys leikkaa suuren loven opiskelijan toimeentuloon. Tästä syystä laskelmat onkin tehtävä hyvissä ajoin etukäteen ja niiden toteutumista on seurattava tarkkaan, jotta opiskelija saisi sivutoimisesta yrittäjyydestä parhaan mahdollisen hyödyn.

Milloin sivutoiminen yrittäjyys kannattaa muuttaa päätoimiseksi?

Sivutoiminen yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto kokeilla jotakin uutta tai aloittaa oman alan töiden tekeminen opintojen aikana. Moni aloittaakin yrittäjänä juuri niin, että tekee alkuun sivutoimisesti palkkatöiden ohella esimerkiksi vaikka juuri viikonloppuisin tai iltaisin. Tämä on oiva tapa testata liikeideaa ja yrittäjänä olemista saaden samalla pientä extrarahaa. Sivutoimisen yrittäjyyden avulla voidaan välttyä myös pahimmilta taloudellisilta riskeiltä.

Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että mikäli sivutoimisessa yritystoiminnassa töitä on enemmän kuin ehtii tekemään ja maksavia asiakkaita riittää, kannattaa harkita olisiko fiksumpaa ryhtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Toiminimi on nappi valinta sivutoimiseen yrittäjyyteen

Toiminimi, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on käytetyin yritysmuoto, kun aloitetaan sivutoimista yritystoimintaa. Toiminimen perustaminen on myös tänä päivänä helpompaa kuin koskaan ennen. Voit halutessasi perusta toiminimen sähköisesti ja saada yritystoimintasi käyntiin jopa samana päivänä. UKKO Pro on tietysti kevyin ratkaisu toiminimen perustamiseen ja sivutoimiseen yrittäjyyteen. Voit perustaa toiminimen maksutta verkkosivuillamme olevan lomakkeen kautta, jonne syötät tarvittavat tiedot. Me hoidamme puolestasi hallinnolliset asiat, jolloin voit keskittyä laskutettavaan työhön.

UKKO Pro tarjoaa myös helpotusta toiminimiyrittäjän taloudenhallinnan askareisiin, kuten kirjanpitoon ja verotukseen. Voit halutessasi ulkoistaa kirjanpidon kokonaan meille. Tukenasi on asiantuntevat ammattikirjanpitäjät sekä osaava taloustiimi. Asiantunteva tuki ja tarkistus antaa mielenrauhan siitä, että kaikki menee varmasti oikein. Lisäksi palvelemme sinua niin chatissa, puhelimessa kuin sähköpostin välitykselläkin. Koskaan et jää yksin!

Aloita sivutoiminen yrittäjyys jo tänään!

Toiminimen kirjanpito

Suomen helpoin tapa yrittää

 

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

UKKO Pro on toiminimen kirjanpitoon erikoistunut yritys

Blogissa käsittelemme yrittäjyyteen, taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä asioita. Blogin tekstit on kirjoitettu mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, minkä vuoksi emme ota kantaa jokaiseen yksittäistapaukseen. Jos sinulla on kysyttävää, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

asiakaspalvelu@ukkopro.fi

puh: 09 427 20861 (klo 9-16)

Lisää blogikirjoituksia

Katso kaikki kirjoitukset