Sivutoiminen taksiyrittäjyys, miten alkuun?

Taksilain muutoksen astuttua voimaan heinäkuun alussa 2018 vapautuivat taksiyrittämisen markkinat aivan uudella tavalla kenen tahansa alasta kiinnostuneen ulottuville. Sivutoiminen taksiyrittäjyys on monia erilaisia mahdollisuuksia tarjoava elinkeinomuoto, sillä taksien ympärivuorokautisesta tarpeesta johtuen jokaisen on helppo sovitella ajovuorot itselle parhaiten sopivalla tavalla muun elämän lomaan. Olitpa sitten lisäansioita kaipaava opiskelija, kakkostyöllä lomarahoja tienaava kaukomatkailija tai jo pitkään työelämässä ollut alanvaihtaja, on sivutoimiseksi taksiyrittäjäksi ryhtyminen varmasti kokeilemisen arvoinen vaihtoehto.

Minkälainen on hyvä taksinkuljettaja?

Periaatteessa kuka tahansa ajokortin omistava henkilö voi halutessaan aiempaa helpommin ryhtyä taksinkuljettajaksi, sillä lakiuudistuksen myötä taksiyrittäjää aiemmin koskeneet tutkinto- ja kurssivaatimukset poistuivat. Etenkin lähiseutujen tieverkostojen ja tärkeimpien julkisten tilojen sijaintien hallitseminen on suuri etu, vaikka navigaattorin avustuksella vieraisiinkin paikkoihin ajaminen onnistuu helposti. Kokemus karttuu tekemällä ja ajamalla, mutta luonnostaan varma ja rauhallinen ajotyyli edesauttaa alalla menestymistä. Taksinkuljettaja toimii ennen kaikkea asiakaspalveluammatissa, joten kohtelias ja ystävällinen käytös sekä hyvät sosiaaliset taidot ovat suureksi hyödyksi. Työhön saattaa hiljaisina aikoina kuulua runsaastikin odottelua, ja epäsäännölliset työajat sekä mahdollinen yötyö voivat aluksi vaatia totuttelua. Joka tapauksessa sivutoimisuus antaa mahdollisuuden kokeilla ammattia sekä omaa soveltuvuutta taksityöhön käytännössä ilman kohtuuttomia riskejä tai panostuksia.

Taksiyrittäjyyteen liittyvät luvat ja laillisuus

Vaikka taksilakiuudistukseen liittyen on ollut runsaasti puhetta sen myötä tapahtuneesta markkinan vapauttamisesta, on taksiyrittäjyys edelleenkin luvanvaraista toimintaa, ja taksiliikenteen harjoittajilta edellytetään taksiliikennelupaa, taksinkuljettajan ajolupaa sekä käytettävän ajoneuvon rekisteröintiä luvanvaraiseen toimintaan.

Vaikka taksiyrittäjän kurssi- ja tutkintovaatimus poistuivatkin lakimuutoksen myötä, on alalle pyrkivän kuljettajan siitä huolimatta edelleen suoritettava koe hyväksytysti. Luonnollisesti tulokkaan on läpäistävä myös terveystarkastus, ja hänellä on oltava nuhteeton tausta.

Taksiyrittäjänä toimiminen pelkän taksin kuljettamisen sijaan edellyttää taksinkuljettajan ajoluvan lisäksi myös taksiliikennelupaa. Asian voi hoitaa kätevästi ja nopeasti verkossa sähköisellä lomakkeella liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kautta. Hakemuksen huolellinen täyttäminen nopeuttaa prosessia, ja Trafi käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Taksiliikenneluvan voi saada oikeustoimikelpoinen, hyvämaineinen ja taloudellisesti vakaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on pysyvä ja tosiasiallinen kotipaikka Suomessa. Luvat ovat voimassa 10 vuotta kerrallaan, eikä voimassa oleva lupa kuitenkaan velvoita taksiyrittäjyyden harjoittamiseen.

Muiden lupa-asioiden lisäksi taksiliikennöintiin käytettävä ajoneuvo on rekisteröitävä luvanvaraiseen käyttöön. Asian voi hoitaa ajoneuvon omistajanvaihdoksen yhteydessä Trafin tai vakuutusyhtiön kautta, tai ennestään oman kulkuneuvon kyseessä ollessa myös katsastusasemalla tai vakuutusyhtiössä. Luvanvaraisessa käytössä olevaan ajoneuvoon kohdistuu yksityisautoa enemmän vaatimuksia; se on esimerkiksi katsastettava useammin.

Lakimuutoksen myötä taksiliikennöintiin käytettävän ajoneuvon ulkoasuun liittyvät vaatimukset poistuivat, ja autossa ei enää edellytetä olevan esimerkiksi taksivalaisinta. Kiinteää hintaa käytettäessä ei myöskään taksamittari ole enää taksin pakollinen varuste. Autossa on kuitenkin oltava selkeästi näkyvillä taksiluvan haltijan nimi ja yhteystiedot. Luonnollisesti taksitoimintaan käytettävä ajoneuvo on syytä pitää mahdollisimman puhtaana, siistinä ja hyväkuntoisena asiakkaiden mukavuuden takaamiseksi. Mikäli taksiyrittäjän alaisuudessa toimii useita kuljettajia, on yrittäjä ja taksiluvan haltija velvollinen varmistamaan kuljettajien luvanvaraisuuden, pätevyyden sekä esimerkiksi riittävän kielitaidon.

Yrittäjyys tuo mukanaan vapautta ja vastuuta

Monesti yrittäjyyden polulle kerran astunut ei enää halua palata takaisin vanhaan. Etukäteen pelottavalta tuntuva säännösten, lomakkeiden ja hakemusten kaaos asettuu vähitellen järjestykseen huolellisen perehtymisen avulla, ja uudelle yrittäjälle on tarjolla myös runsaasti tietoa sekä käytännön apua ja tukea yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Sivutoiminen yrittäjyys on turvallinen ja helppo tapa kokeilla omia siipiään itsenäisenä toimijana ja vastuunkantajana, ja mikäli asiat lähtevät sujumaan toivotusti voi toimintaa vähitellen kasvattaa kokemuksen ja rohkeuden karttuessa. Oman ajankäytön hallitseminen ja aikataulujen suunnitteleminen tuovat mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia rakentaa elämästä täysin oman näköinen, ja sovittaa työelämä luontevasti kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi työskentelyn määrää säätelemällä.

Kiinnostuitko taksiyrittäjyydestä?

Meidän kautta saat hoidettua kaikki toiminimen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvät velvollisuudet vaivatta! Keskity ajamiseen, me hoidamme loput. Saat meiltä Y-tunnuksen täysin ilmaiseksi. Täytä vain lomake ja tunnistaudu.

Siirry toiminimen perustamiseen tästä.

UKKO Pro ja Bolt

Oletko Boltin kuljettaja? Kirjanpito-ohjelmisto UKKO Pro rakastaa Bolttia. Perusta kauttamme toiminimi, käytä Bolttia ja huristele menemään! Tarjoamme kirjanpito alennuksen kaikille Boltin jäsenille.

Kenelle sopii:

 • Ajat autoa täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti
 • Olet uusi taksiyrittäjä, joka ei ole vielä perustanut toiminimeä
 • Olet jo vanha yrittäjä, mutta kaipaat paperitöihin muutosta

Hinta:

 • Alennettu hinta Boltin kuljettapartnereille
 • Alhaisimmillaan alkaen 0€/kk ja maksimissaan 60€/kk + ALV
 • Maksuton toiminimen perustaminen kaupanpäälle!

UKKO Pron avulla:

 • Perustat toiminimen ja rekisteröit sen kaupparekisteriin
 • Hoidat taksiyrityksesi laskutuksen ja rahaliikenteen
 • Hoidamme puolestasi kirjanpidon, veroilmoitukset sekä ajoneuvon kirjanpidollisen käsittelyn
 • Neuvomme sinua alan parhaista käytännöistä
 • Sinun tarvitsee huolehtia vain, että taksiluvat ovat kunnossa!

Aloita kirjanpidon kokeilu tästä.

  Automatisoitu kirjanpito

  Suomen helpoin tapa hoitaa toiminimen kirjanpito. 

   

  • Laskujen lähetys

  • Laskujen vastaanotto

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset

  • Kirjanpitäjän tuki

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset