Näillä ohjeilla budjetoinnin mestariksi

Pienyrittäjän budjetointi

Monesti pienyrittäjät tuntuvat ajattelevan, että budjetin tekeminen on hankalaa eikä sen laatiminen kannata. Tosiasia kuitenkin on, että budjetointi on tärkeää, koska sen avulla voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Jättämällä budjetin tekemisen väliin on suuri riski siihen, että yrittäjä tuhlaa aikaansa ja rahojaan taloudellisesti tuottamattomaan toimintaan. Hyvin suunnitellulla toiminnalla yrittäjä taas voi saada parempaa tuottoa yritystoimintaan käyttämälleen ajalle ja vaivalle. Budjetoinnin ei tarvitse viedä tuhottoman paljoa aikaa, jos malttaa hieman lukea vinkkejä sen tekemiseksi.

Budjetti, budjetointi – mitä nämä ovat?

Budjetilla tarkoitetaan yrityksen talousarvioita, eli tulo- ja menoarvioita. Sen sijaan budjetointi tarkoittaa tämän suunnitelman tekemistä. Budjettikausi on yleensä kalenterivuosi tai kirjanpidon tilikausi, jonka voi jakaa myös lyhyemmiksi tarkastelujaksoiksi.

Aloittelevaa yrittäjää ei yleensä pakoteta laatimaan budjettia, ellei ole tarvetta hakea jonkinlaista rahoitusta tai vaikkapa starttirahaa. Budjetin avulla virkamiehet näkevät voiko uusi yrittäjä kannattavasti työllistää itsensä yrityksellään, ja se vaikuttaa päätökseen kannattaako valtion siten tukea yrityksen perustajaa starttirahalla. Rahoittajat taas haluavat tuottoa, eikä sitä ole heille luvassa, jos uusi yritys tuottaa tappiota. Budjetin laatiminen on myös hyödyllistä muulloinkin, koska se auttaa pienyrittäjää ymmärtämään paremmin paljonko liiketoiminta tarvitsee tuloja ja paljonko se kestää menoja. Lisäksi budjetti helpottaa hahmottamaan kuluuko tiettyihin toimintoihin suunniteltua enemmän rahaa sekä onko kassassa riittävästi varoja silloin kun on tarvetta.

Näiden vuoksi jokaisen pienyrittäjän kannattaa laatia yrityksen budjetti huolellisesti. Budjetin voi tehdä joko itse tai käyttää apuna taloushallinnon ammattilaista.

Kuinka laadin budjetin?

Budjetin voi laatia monella tavalla. Budjetin laatiminen käytännössä on sitä, että lasket yhteen kaikki tulot ja vähennät siitä summasta kaikki kulut. Voit laatia budjetin tietokoneella, paperille tai valmiita lomakkeita käyttäen.

Voit myös tarkastella valmiita esimerkkejä pienyrittäjien budjeteista esimerkiksi käyttämällä Googlen kuvahakua hakusanalla yrityksen budjetti esimerkki. Usein kuitenkin paras budjettipohja yritykselle syntyy, kun teet sellaisen itse Excelin avulla.

Markkinointibudjetti on osabudjetti

Yritystoiminnassa voi tehdä myös erilaisia osabudjetteja, joilla arvioidaan erilaisten investointien tulojen ja niistä koituvien menojen suhdetta. Esimerkiksi markkinointibudjetissa arvioidaan tiedottamiseen ja mainostukseen meneviä kuluja ja niistä koituvia hyötyjä. Jos vaikka suunnitellaan mainoskampanjaa, on hyvä miettiä tulisiko se tulevaisuudessa tuottamaan yritykselle niin paljon tuloja, että kampanjaan käytetyt kulut olisivat järkevä sijoitus. Silloin yrittäjä voi vertailla eri vaihtoehtoja ja valita sen markkinointikampanjan, jonka arvioi olevan tuottoisin.

Budjetilla satsataan tulevaisuuteen

Budjetilla yritys voi luoda tavoitteita ja suunnitella millaisia taloudellisia menoja kannattaa tehdä päästäkseen haluttuun tulokseen. Pienyrittäjällä tämä voi tarkoittaa sitä, että hänellä on näkemys siitä, paljonko hän tarvitsee yrityksestään tuloja sinä vuonna pystyäkseen kattamaan oman elämänsä kustannukset. Isoimmissa investoinneissa budjetin kannattaa olla kauaskantoisempikin kuin yhden tilikauden mittainen, koska esimerkiksi kalliit koneet ja laitteet ovat satsauksia monen vuoden ajaksi. Jos osamaksu ei onnistu, tulee kalliiden investointien maksuun löytyä tarvittavat varat heti tililtä, vaikka oston hyöty ja investoinnin aiheuttamasta toiminnan kasvusta koituvat tulot jakaantuvatkin useiden vuosien ajalle. Kirjanpidossa kalliit koneet ja laitteet jaetaan poistoiksi useille vuosille. Joka tapauksessa yrittäjän tarvitsee varmistusta siitä, että tilillä on rahaa aina silloin kun laskut tulevat maksettaviksi, ja tämä edellyttää yritystoiminnalta jonkinlaista suunnitelmallisuutta.

Kuukausibudjetti vai vuosibudjetti?

Yrittäjä voi laatia budjetin joko kuukausi kerrallaan tai koko vuodeksi. Yleensä kuitenkin suositellaan koko vuoden budjetin laatimista ainakin osittain, koska sitä voi tarpeen tullen päivittää ja tarkentaa. Vuosibudjetti sisältää koko vuoden menot (kiinteät ja muuttuvat) sekä tulot.

Budjetointi onnistuu myös jokaiselle kuukaudelle, jolloin eritellään kuukausittaiset tulot ja menot. Kun kuukausittaisista menoista vähennetään saman kuukauden tulot, voit nähdä mikä on yrityksen kassan tilanne. Tämä kertoo sinulle muun muassa sen, miten paljon voit nostaa palkkaa itsellesi. Alkavalla yrittäjällä ei kuitenkaan ole aiempia lukuja apuna, jolloin on yritettävä arvioida tulevat tuotot mahdollisimman tarkasti. Budjettiin tulee lisätä kaikki menot sekä kiinteät käyttökulut, joita ovat esimerkiksi vuokra, vakuutus, palkat jne. Näiden lisäksi myös muuttuvat kulut, kuten esimerkiksi materiaalit ja toimitus.

Budjetin avulla voi tarkistaa eteneekö kaikki kuten pitää

Joskus pienimmät yritykset tarkistavat toimintansa tuloksen vasta tilikauden päätteeksi, mutta etenkin investointeja tehdessä tulee tarkistaa tilanne tilikauden kesken. Silloin budjetti on kätevä, kun sillä voi verrata toteutunutta tulosta budjetointiin. Silloin yrittäjä tietää missä mennään ja miten kannattaa menetellä loppukauden suhteen.

Budjetin avulla olet siis kartalla tulevista menoista ja tuloista, ja tiedät paljonko kassassa tulee olla rahaa kulloinkin. Et siis enää kulje pimeässä tunnelissa ilman valoja.

Mukavia budjetointihetkiä!

 

  Toiminimen kirjanpito

  Suomen helpoin tapa yrittää

   

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset