Oman työn hinnoittelu – kuinka hinnoittelen työni oikein?

oman työn hinnoittelu

Etenkin aloitteleva yrittäjä saattaa kokea oman työn hinnoittelun haastavaksi ja tasapainoilu oikein hinnoitellun työn ja oman ajankäytön välillä saattaa tuntua erityisen vaikealta. Kerromme tässä artikkelissa muutamat tehokkaat vinkit oman työn hinnoitteluun!

Älä aliarvioi työpanostasi

Meille suomalaisille on usein tyypillistä se, että helposti aliarvioimme itseämme ja työpanostamme, syyllistyen jopa tietynlaiseen kainosteluun. Turha kainostelu ei kuitenkaan kannata siinä vaiheessa, kun laskutat yrittäjänä tekemästäsi työstä. Älä siis sorru työn alihinnoitteluun, vaan tutustu tarkkaan työn hintatasoon ja pyri suhteuttamaan oma hinnoittelusi tarjoamasi palvelun tai tuotteen sekä osaamistasosi mukaisesti. Jos olet alan vasta-alkaja, ota tämä huomioon, mutta älä kuitenkaan tarjoa työstäsi jättialennusta vain sen takia, että olet aloittelija. Jos sorrut tähän monen aloittelijan tekemään mokaan heti yritystoimintasi alkumetreillä, on sinun vaikea nostaa hintojasi myöhemmin.

Alihinnoittelu saattaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, että asiakas valitsee kalliimman palveluntarjoajan, koska uskoo saavansa rahoilleen enemmän vastinetta. Toisaalta myös asiakas, joka valitsee palvelusi hinnan takia, on yleensä jatkossakin herkempi vaihtamaan palveluntarjoajaa löytäessään vieläkin edullisemman palvelun.

Älä myöskään ylihinnoittele työpanostasi

Toisaalta aloitteleva yrittäjä saattaa sortua myös ylihinnoittelemaan tekemänsä työn, jolloin asiakkaita voi olla vaikea saada. On siis jälleen erittäin tärkeää tutustua alan hintatasoon ja suhteuttaa oma hintapyyntö siihen sekä omaan osaamiseen. Toisen vuoden markkinoinnin opiskelija ei voi laskuttaa samalla hintalapulla kuin tunnettu, pitkään toiminut markkinointitoimisto.

Muista huomioida sivukulut oman työn hinnoittelussa

Yrittäjän on tärkeää huomioida oman työn hinnoittelussaan myös sivukulut sekä omat eläkkeet. Kuluja saattaa kertyä yllättävän paljon, etenkin jos yritys toimii vuokratuissa toimitiloissa. Alussa yrittäjästä saattaa tuntua vaikealta laskuttaa tekemästään työstä huomattavasti korkeampaa tuntiveloitusta, mihin hän on kenties työntekijänä tottunut. On kuitenkin muistettava, ettei laskussa näkyvä summa kuitenkaan vastaa yrittäjän bruttopalkkaa, vaan sillä tulee pystyä kattamaan myös monia yrittäjyydestä aiheutuvia kuluja. Näitä kuluja ovat esimerkiksi työvälinehankinnat, vakuutusmaksut, matkakulut, loma-ajan toimeentulo, työtilat, mainonta sekä oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvät kulut, kuten erilaiset koulutusmaksut.

Yrittäjänä on myös tärkeää muistaa, ettei työ välttämättä ole samalla tavalla säännöllistä kuin palkkatyössä, vaan toimeksiantojen määrissä saattaa olla suurtakin vaihtelua, esimerkiksi kausittain. Netistä löytyy erilaisia tulolaskureita, joiden avulla aloitteleva yrittäjä voi laskea, kuinka paljon hänen laskuttamastaan summasta jää käteen. Samalla yrittäjä voi arvioida, kuinka paljon hänen tulee laskuttaa saadakseen tietyn suuruisen nettopalkan. Tällaiset laskurit auttavat hahmottamaan, kuinka oma työ kannattaa hinnoitella ja kuinka paljon tällä hinnalla tulee tehdä työtä, jotta saavuttaisi tavoittelemansa toimeentulon.

Tasapainottelu urakka- ja tuntihinnan välillä

Monissa tapauksissa kannattaa suosia urakkahintaa. Tämä koskee erityisesti selvärajaisia toimeksiantoja, joissa asiakas tietää jo etukäteen millaista suoritetta hän yrittäjältä toivoo. Toisaalta tilanteissa, joissa toimeksianto ei ole kovin selvärajainen, saattaa tuntihinta toimia paremmin. Hinnoittelussa onkin aina tärkeää lähteä nimenomaan asiakkaan tarpeista.

Kehitä oma hinnoittelumallisi

Jotta työsi hinnoittelu olisi jatkossa sujuvaa, kannattaa sinun kehittää yrityksellesi sopiva ja toimiva hinnoittelumalli. Mieti hinnoittelumallia laatiessasi, kuinka paljon sinulta kuluu aikaa tiettyjen palveluiden tarjoamiseen ja millaisia kuluja tästä aiheutuu. Mieti myös millaista työn laatua asiakas odottaa sekä millaisella aikataululla työn pitää olla valmis. Hinnoittelussa kannattaa huomioida myös alalla käytävä kilpailu sekä tarjoamiesi tuotteiden tai palveluiden asiakkaalle tuoma arvo. Erityisen tärkeää tietysti on, että hinnoittelusi sopii asiakkaan budjetin asettamiin raameihin. Monesti valmiiksi hinnoitellut tuote- tai palvelupaketit ovat helpoin ratkaisu. Toisaalta monilla aloilla myös tuntiveloitus on näppärä ratkaisu, etenkin projekteissa, joissa tulevaa työmäärää on vaikea arvioida etukäteen.

Hinnoittelussa on hyvä myös miettiä, aiotko pitää kuinka usein lomia. Esimerkiksi, jos toiveenasi on pitää kuukauden mittainen loma, tulisi koko palkka ansaita 11 kuukauden aikana. Lisäksi on hyvä huomioida erilaiset juhlapäivät ja mahdolliset sairaspäivät. Harvoin myös yrittäjän koko työpäivä on laskutettavaa työtä ja aikaa tulisi jäädä myös asiakashankintaan sekä hallinnollisiin tehtäviin. Sopivalla hinnoittelulla varaudut sekä hiljaisempiin kausiin, että myös yrityksesi jatkuvaan kehittämiseen.

Kun olet saanut luotua itsellesi toimivan hinnoittelumallin, on aika miettiä, kuinka hinnat kannattaa asiakkaille esittää. Pyri mahdollisimman houkuttelevaan ja selkeään esitystapaan. Asiakkaan tulee tietää tarkasti, mistä hän maksaa ja paljonko hän maksaa. Sekä liian kalliit että liian huokeat hinnat saattavat karkottaa asiakkaita. Asiakas saattaa kokea liian matalan hinnan epäuskottavana, kun taas liian korkea, selkeästi ylihinnoiteltu hinta, ylittää helposti monen potentiaalisen asiakkaan budjetin. Tällöin asiakas luultavasti etsii toisen edullisemman palveluntarjoajan, ja jäät ilman kauppoja.

Lopuksi

Vaikka oman työn hinnoittelu saattaakin aluksi tuntua melkoiselta tasapainoilulta, niin hinnoittelun oppii ajan kanssa. Pikkuhiljaa yrittäjäkokemuksen kertyessä, hinnoittelu alkaa sujua entistä jouhevammin ja sujuvammin. Alussa kannattaakin käyttää riittävän paljon aikaa alan hintatason tutustumiseen sekä oman, realistisen hinnoittelumallin luomiseen.

Me täällä UKKO Prolla tarjoamme aloittelevalle yrittäjälle myös tukea ja neuvontaa yrityksen perustamiseen ja oman työn hinnoitteluun. Liity UKKO Pro palveluun täältä. Rekisteröityminen on täysin ilmaista eikä sitouta sinua mihinkään.

  Toiminimen kirjanpito

  Suomen helpoin tapa yrittää

   

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

  UKKO Pro on toiminimen kirjanpitoon erikoistunut yritys

  Blogissa käsittelemme yrittäjyyteen, taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä asioita. Blogin tekstit on kirjoitettu mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, minkä vuoksi emme ota kantaa jokaiseen yksittäistapaukseen. Jos sinulla on kysyttävää, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

  asiakaspalvelu@ukkopro.fi

  puh: 09 427 20861 (klo 9-16)

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset