Lähetä toiminimen laskut ulkomaille!

Kun tuotteita tai palveluita myydään ulkomaille, niin laskutuskin tapahtuu ulkomaille. Yritys voi siis laskuttaa ulkomaille samaan tapaan kuin Suomeenkin. Muutamia erityisiä seikkoja on tässä kuitenkin otettava huomioon.

LASKUTUS EU-ALUEELLA

Yritys voi laskuttaa EU:n alueelle samaan tapaan kuin Suomenkin alueelle. Laskuun kirjataan ne samat asiat, joita laskuun kirjataan Suomessakin. Näitä laskutusmerkintöjähän ovat vähintään laskutusosoite ja laskuttavan yrityksen tiedot, laskun numero ja -viitenumero, laskun maksuehdot ja -huomautusaika, laskun korko ja eräpäivä. Jos mahdollista, kannattaa lasku laatia vastaanottajan kielellä tai ainakin englanniksi. Suomenkielisen laskun osaa vain harva EU -kansalainen lukea.

Tällä hetkellä EU:n alueella noudatetaan käänteistä arvonlisäverojärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että kun on kyse jäsenvaltioiden välillä tapahtuvasta kaupasta, jossa myyjänä on arvonlisäverovelvollinen yritys, lähtee lasku aina arvonlisäverottomana. Laskun maksaja maksaa arvonlisäveron. Palvelun tai tuotteen ostajalla tulee olla voimassa oleva ALV-rekisteröintinumero toiseen EU-maahan. Tätä kutsutaan VAT-numeroksi ja se pitää olla merkittynä laskulle. Myyjän tulee siis laskua laatiessaan varmistua ostajan VAT-numerosta. Jos sovellat käänteistä arvonlisäverojärjestelmää, tulee laskussa olla määrämuotoinen merkintä asiasta. UKKO Pro -palvelussa kyseinen toiminto tehdään automaattisesti puolestasi.

UKKO Pro -palvelu on oivallinen ohjelma kaikkeen ulkomaille suuntautuvaan laskutukseen. Palvelussa maksuttomasti luotava lasku täyttää kaikki laskulle asetetut standardit, ja se voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse suoraan vastaanottajalle. Myös laskun lähettäminen postin kautta on mahdollista. Kielivaihtoehtoina palvelussa ovat suomi ja englanti. Englanninkielisen laskutuslomakkeen valinnut saa nopeasti aikaan näyttävän ja toimivan laskun ulkomaille lähetettäväksi.

LASKUTUS EU:N ULKOPUOLELLE

Myös EU:n ulkopuolelle yritys voi laskuttaa, kuten Suomeen ja EU:n alueellekin. Laskutusmerkinnät ovat niin ikään samat eikä niitä ole siksi tarpeellista toistaa tässä. Kuten EU:n alueellakin, kannattaa laskun lähettäjän varmistua siitä, että laskun kieli on sellainen, jota vastaanottaja ymmärtää. Englanti on oikein hyvä yleiskieli ulkomaan laskutuksessa.

EU:n ulkopuolinen myynti on aina arvonlisäverotonta. Arvonlisäveron maksamisesta huolehtii laskun maksaja. Vaikka ulkomaisilta asiakkailta ei laskuteta arvonlisäveroa, pitää tällaisestakin myynnistä kuitenkin ilmoittaa verottajalle arvonlisäveroilmoituksessa.

Kuten EU:n alueelle niin myös EU:n ulkopuolelle lähetettävän laskun saa helposti ja nopeasti valmiiksi UKKO Pro -palvelussa. Laskun kieleksi kannattaa valita englanti ja tällöin laskun laatijan ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomakkeelle laskussa vaadittavat tiedot.

ARVONLISÄVERO ULKOMAAN LASKUTUKSESSA

Arvonlisäveroasioissa kannattaa tarkempaa tietoa saadakseen kääntyä verohallinnon puoleen. Vastuu arvonlisäveron oikeellisuudesta laskutuksessa on laskun laatijalla. Palveluita tai tuotteita myyvän yrityksen täytyy itse selvittää, aiheutuuko heidän toiminnastaan arvonlisäverovelvoitteita myös ulkomailla.

 

Kokeile UKKO Pro -palvelua ilmaiseksi!

  Automatisoitu kirjanpito

  Suomen helpoin tapa hoitaa toiminimen kirjanpito. 

   

  • Laskujen lähetys

  • Laskujen vastaanotto

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset

  • Kirjanpitäjän tuki

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset