Kirjanpidon vaihtoehdot pienyrittäjälle

Verohallinnon vuonna 2014 teettämän selvityksen mukaan suomalaiset ovat pienyrittäjäkansaa. Suurin osa yrittäjistä on perustanut yrityksensä työllistääkseen itsensä ja vain alle kolmannes yrityksistä työllisti muita palkansaajia.

Pitääkö yritykselle edes olla kirjanpitoa?

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitoon merkitään yrityksen tulot ja menot, korot ja velat samoin kuin tavaroiden ja palveluiden oma käyttö. Käytännössä kirjanpitoa tehdään keräämällä kaikesta toiminnasta tositteet ja kirjaamalla ne ylös. Helpoimmillaan tämä voidaan toteuttaa yhdenkertaisessa kirjanpidossa Excel-ohjelman avulla. Siihen, vaatiiko yritystoiminta yhden- vai kahdenkertaisen kirjanpidon, vaikuttaa yrityksen koko, tositteiden määrä ja liikevaihto.

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertainen kirjanpito on mahdollista liikkeen- ja ammatinharjoittajilla eli toiminimellä työskenteleville yrittäjille tietyin edellytyksin. Näillä edellytyksillä tarkoitetaan sitä, että yritystoiminnassa saa täyttyä vain yksi seuraavista kolmesta kriteeristä päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • tai yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Esimerkiksi yrittäjä, joka myy omaa palveluaan, eikä tarvitse työssään suurta määrää koneita ja työkaluja, pitää usein yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidosta huolehtiminen itsenäisesti vaatii kuitenkin kirjanpidon perusteiden hallitsemisen, jotta kirjanpito täyttää kirjanpitolain vaatimukset, sillä jokainen yrittäjä on lain mukaan kirjanpitovelvollinen.

Kirjanpitotehtävät vievät yllättävän paljon aikaa, mikä yrittäjän tulee huomioida omassa tuottavuudessaan. Yhdenkertaista kirjanpitoa suositellaankin tavallisimmin yrittäjille, joilla ei tule paljoa tositteita ja kirjanpito vie ajallisesti vähän yrittäjän resursseja. Yksinkertainen kirjanpito on maksusuoritteinen, eli kirjanpidon tapahtumat merkitään maksupäivän mukaan. Tällöin kirjanpito täsmää myös veroilmoituksen täyttötapaan. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että myös ostovelat ja myyntisaamiset on oltava selkeästi esitettyinä.

Milloin pitää tehdä kahdenkertainen kirjanpito?

Yhdenkertaisen kirjanpidon tilikausi on kalenterivuosi. Ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä tilinpäätöstä tilikauden päätyttyä, mutta liikkeenharjoittajan on oikaistava yhdenkertainen kirjanpito kahdenkertaiseksi. Yrittäjälle saattaakin olla kustannustehokkaampaa tuottaa suoraan kahdenkertainen kirjanpito erillisen palveluntarjoajan avulla.

Yhdenkertainen kirjanpito on muutettava kahdenkertaiseksi myös, mikäli liiketoiminta on selkeästi kasvanut, eli mikäli seuraavista kriteereistä kaksi tai useampi täyttyvät yrityksen päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella:

    • taseen loppusumma on 350 000 euroa,
    • liikevaihto on 700 000 euroa
    • tai tiikauden aikana yritys työllistää keskimäärin 10 henkilöä

Kahdenkertainen eli suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että kaikista liiketapahtumista tehdään kirjaus vähintään kahdelle kirjapitotilille. Kahdenkertainen kirjanpito tarjoaakin huomattavasti kattavammin tietoa yrityksen taloudesta. Se kertoo nopeasti yrityksen varat, velat ja omaisuuden. Tarkat talousluvut auttavat paitsi yritystoiminnan seuraamisessa ja suunnittelussa, myös esimerkiksi lainaa hakiessa.
Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteella laaditaan tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Kahdenkertainen kirjapito on määritelty laissa tarkkaan, ja kirjanpidon tekemiseen suositellaankin yleisesti käytettäväksi kirjanpitäjän palveluita tai digitaalista kirjanpitopalvelua.

Nykypäivänä pankit ja muut palveluntarjoajat tarjoavat yrittäjille erilaisia ja -laajuisia digitaalisia kirjanpidon ratkaisuja perinteisen kirjanpitäjäpalvelun tilalle. Vaikka yrittämisen kannattavuudesta on keskusteltu viime aikoina runsaasti eri medioissa, on edelleen nähtävissä trendi palkansaajan siirtymisestä itsenäiseksi yrittäjäksi. Helpoin tie tähän saattaakin olla digitaalinen palvelu, jonka avulla yrittäjä saa hoidettua kaikki yrittäjän velvollisuudet y-tunnuksen hankkimisesta lähtien.

Toiminimen kirjanpidon voi tehdä myös helposti

Kirjanpidosta ei tarvitse ottaa stressiä. Voit antaa sen meidän hoitoon, jolloin pystyt keskittymään liiketoimintasi kehittämiseen:

Aloita 30 päivän ilmainen kokeilujakso jo tänään – klikkaa tästä!

UKKO Pro:n blogi

Yrittämiseen ja taloushallintoon liittyviä kirjoituksia.

Automatisoi kirjanpitosi

UKKO Pron automatisoitu kirjanpitopalvelu toiminimille vapauttaa Sinulta aikaa omaan osaamiseesi.

Lisää blogikirjoituksia

Katso kaikki kirjoitukset