Arvonlisäveron alarajahuojennus – Näin selviät siitä!

Päivitetty 7.9.2020

Verottajan tarjoama arvonlisäveron alarajahuojennus on asia, josta pienyrittäjät voivat hyötyä. Liikevaihto kuitenkin ratkaisee, saako yritys huojennusta sekä mikä huojennuksen määrä on. Mikäli liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Puolestaan jos liikevaihto on yli 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, huojennuksen saa vain osasta arvonlisäveroa. Vuoden 2021 alusta arvonlisäverovelvollisuuden alarajahuojennus nousee 15 000 euroon.

Yrittäjän on aina itse laskettava ja ilmoitettava arvonlisäveron alarajahuojennus kausiveroilmoituksella. Huojennus tulee ilmoittaa viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella. Jos huojennus jää ilmoittamatta, yritys ei tällöin saa verohyötyä.

UKKO Pro –palvelussa alarajahuojennus lasketaan automaattisesti käyttäjille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Miten arvonlisäveron alarajahuojennus lasketaan 12kk tilikaudelle?

Yrittäjä, jonka liikevaihto ylittää 10 000 euroa, mutta jää alle 30 000 euron, voi laskea alarajahuojennuksen seuraavalla kaavalla:

Vero – (liikevaihto – 10 000 €) x vero /20 000 €

Tässä laskukaavassa liikevaihto on huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja vero huojennukseen oikeutettavaa arvonlisäveroa. Mikäli liikevaihto on enintään 10 000 euroa, laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on siis sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero. Huojennusta laskettaessa ei kaikkia myyntejä tai veroja oteta huomioon.

Esimerkki. Timo tarjoaa siivouspalveluita kiireisille perheille. Timo on ilmoittautunut alv-rekisteriin ja laskuttanut tilikaudella asiakkailtaan arvonlisäverot. Timon toiminta alkoi tammikuussa ja 12kk alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto on 12000€ (ALV 0%). Timon ilmoittama ja maksama arvonlisävero tilikaudelta on 2880€ (0,24 * 12000€). Timo ilmoittaa arvonlisäverot kuukausittain, joten joulukuun ilmoituksen yhteydessä Timo laskee itselleen alarajahuojennuksen, ja ilmoittaa sen Verohallinnolle.

Liikevaihto on alle 30 000€, joten Timo on oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Timo saa alarajahuojennusta seuraavanlaisesti:

2880 – (12000 – 10 000) * 2880 / 20 000 = 2592€

Alarajahuojennuksen määrä on siis 2592 euroa.

Lisätietoja alarajahuojennuksen laskemisesta voit lukea täältä. 

Milloin alarajahuojennusta ei saa?

On myös olemassa poikkeustilanteita, jolloin alarajahuojennusta ei saa ollenkaan. Esimerkiksi jos:

  • Tilikaudelta tilitettävä arvonlisävero on negatiivinen, eli tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero.
  • Yrityksen liiketoiminta on sellaista, johon ei sovelleta alarajahuojennusta. Esimerkiksi palvelujen myynti muualla kuin Suomessa ja käyttöomaisuuden myynti.
  • Kyseessä on ulkomaalainen elinkeinoharjoittaja, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa.

Näiden lisäksi on myös olemassa muitakin poikkeustilanteita, joihin voit perehtyä esimerkiksi täällä olevista verohallinnon ohjeista. Lisätietoja asiasta saa myös Verohallinnon arvonlisäverotuksen palvelunumerosta 029 497 008 (oy ja yhdistys) sekä 029 497 014 (tmi, ay, ky).

UKKO Pro hakee alarajahuojennuksen sinulle

UKKO Pro ohjelmamme muodostaa automaattisesti kirjanpidon laskutuksiesi pohjalta. Luomme myös ALV-laskelmat ja alarajahuojennuskin haetaan automaattisesti sinulle. Eikä tässä vielä kaikki, lähetämme laskelmat myös Verottajalle. Simppeliä eikö?Voit lukea lisää toiminimille tarkoitetusta kirjanpitopalvelustamme palvelun esittely -sivulta.

Voit katsoa yrityksesi veroilmoituksia OmaVero -palvelussa.

Toiminimen kirjanpito

Suomen helpoin tapa yrittää

 

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

UKKO Pro on toiminimen kirjanpitoon erikoistunut yritys

Blogissa käsittelemme yrittäjyyteen, taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyviä asioita. Blogin tekstit on kirjoitettu mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, minkä vuoksi emme ota kantaa jokaiseen yksittäistapaukseen. Jos sinulla on kysyttävää, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään!

asiakaspalvelu@ukkopro.fi

puh: 09 427 20861 (klo 9-16)

Lisää blogikirjoituksia

Katso kaikki kirjoitukset